Kunnanhallitus 7.2.2017

Pöytäkirja nro 3/2017:

34 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

35 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

36 §  KUNNANJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN HAETTAVAKSI
        JULISTAMINEN/ KUNNANJOHTAJAN VALINTA

37 §  TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTTAMINEN

38 §   MUUT ASIAT

kh07.02.2017ptk
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.