Kunnanhallitus 26.09.2016

Pöytäkirja nro 13/2016:

 179 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

180 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

181 §  LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

182 §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1. – 31.8.2016

183 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.8.2016 (66,7%)

184 §  LIITTYMINEN KUNTALAISALOITE.FI PALVELUUN

185 §  YMPÄRISTÖNSUOJELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

186 §  YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSOJEN  HYVÄKSYMINEN

187 §   KOKIN VAKINAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN RAVINTOPALVELUISSA

188 §  TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SOSIAALILAUTAKUNNASSA 
           1.1. – 31.7.2016     (58,3 %)

189 §   JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA

190 §   KUNNAN METSIEN TAIMIKONHOITO JA HAKKUUT

191 §   LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

192 §   ILMOITUSASIAT

193 §   MUUT ASIAT

kh26_09_2016_ptk.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.