Kunnahallitus 5.9.2016

Pöutäkirja nro 12/2016:

166 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

167 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

168 §  LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

169 § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-31.8.2016

170 § KUNNANVALTUUSTON 22.8.2016 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

171 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

172 § HALLINTO- JA SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

173 § DANSKE BANKIN TILIN FI3880001900402158 LOPETTAMINEN

174 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2016

175 § PUITESOPIMUS SIIVOUSAINEIDEN SIIVOUSVÄLINEIDEN JA
         PEHMOPAPEREIDEN  HANKINNASTA KL-KUNTAHANKINTOJEN KAUTTA

176 § LAUSUNTO PÄIVYSTYKSEN JA ERIKOISSAIRAANHOIDON
         RAKENTEIDEN UUDISTUKSESTA

177 § ILMOITUSASIAT

178 § MUUT ASIAT

kh05_09_2016_ptk.pdf

 
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.