Kulttuurilautakunta 30.5.2017

11 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

13 § Talousarvion toteuma 30.4.2017 mennessä

14 § E- lainausalustojen hankinta Loisto-kimpalle

15 § Kulttuuritoiminta

16 § Saapuneet kirjeet

17 § Muut asiat

 

PK 2017-2.pdf
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.