Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 08.06.2017 Kirjaston näyttelyt kesäkuussa 08.06.2017

Julkaistu: 21.06.2017 Futiskoulu 26.06.2017

Julkaistu: 07.06.2017 Kesäteatteri 07.07.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Esiopetus

Kosken Tl kunnassa esiopetus on ollut sivistystoimen alaisuudessa vuoden 2013 alusta. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Töpöhännän Tupa

Töpöhännän Tuvassa toimii kokopäiväinen esiopetusryhmä. Ryhmässä työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja yksi lähihoitaja.

Töpöhännässä järjestetään myös esiopetuksessa olevien lasten osapäivähoito ja koululaisten aamuhoito.

Aukioloajat määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan.

 

Kuljetus esiopetukseen

Perusopetuslakiin on tehty lisäys 19.12.2003/1139 § 32 joka koskee myös esiopetuksen piirissä olevia oppilaita.

Lain 32§ ”…Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.”

Kosken Tl sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.12.2016 päättänyt:

  • Kuljetusmatkan alaraja on vähintään 3 km
  • Kuljetus- tai saattoavustus on 0,20 €/km
  • Anomukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtajalle

 

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016.pdf

 

Tiedustelut

Varhaiskasvatusjohtaja                            044 744 1132
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.