Kosken Tl kunnan varhaiskasvatus hakee ajalle 1.9.2017 – 31.5.2018 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Omista alle 3-vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea.

Kelpoisuusehtona perhepäivähoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu lain 272/2005 § 11 mukainen soveltuva koulutus.

Kelpoisuusehdon täyttävän hakijan sijasta voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija. Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan.

Varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvoselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 14.9.2017 kello 14.00 osoitteeseen Kosken Tl kunta, Varhaiskasvatus, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen puh. 044 744 1132, piritta.sihvonen@koski.fi.

Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.