Haku sosiaalijohtajan virkaan (1/2 osa virka)

Kosken Tl kunta täyttää sosiaalijohtajan viran 50 % työajalla. Virka on vakituinen.

Kunnan strategiaan kuuluu toimiminen itsenäisenä kuntana.

Sosiaalijohtaja toimii sosiaalitoimen toimialapäällikkönä ja on kunnan johtoryhmän jäsen.  Sosiaalijohtaja vastaa sosiaalipalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toimivuudesta. Työssä tarvitaan suunnittelu-, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä taitoa motivoida ja tukea alaisiaan.

Viranhaltijalla tulee olla erityisosaamista henkilöstöjohtamisesta ja hallinnollisesta valmistelusta. Muuttuva toimintaympäristö tuo uudenlaisen tarpeen murrosvaiheen johtamiseen.

Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tutkintoa sekä lainsäädännön ja sosiaalitoimen tuntemusta. Virassa tarvitaan vahvaa henkilöstöosaamista ja aktiivista kehittämisotetta.

 

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 2.5.2017 kello 13.00.

Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen puh. 041 460 4172, kunnanjohtaja Jukka Matilainen, p. 044 744 1112, jukka.matilainen@koski.fi

 

12.4.2017

Kosken Tl kunnanhallitus
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.