Avustus asumisneuvontatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan euron
edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa
tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Vuoden 2018 määräraha koskeva haku on auki 1.12.2017-
15.1.2018. Lisätietoja avustuksesta ja sen hakemisesta löytyy ARAn sivuilta:

http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan


Pyydämme, että kunta julistaa ko. avustusmäärärahan haettavaksi alueellaan. Hakemukset tulee
toimittaa ARAlle määräpäivään mennessä osoitteeseen: Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai
kirjaamo.ara@ara.fi. Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää
kunnan lausunto.
Intra | © 2012-2017 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.