Loading...

Kehitysvammaisten palvelut

Olet tässä:/Kehitysvammaisten palvelut
Kehitysvammaisten palvelut2018-02-23T09:58:46+00:00

Kehitysvammahuollon tarkoituksena on kehitysvammaisten tarvitseman henkilökohtaisen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen itsenäistä suoriutumista tukien. Kehitysvammaisille järjestetään asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, perhehoitoa, neuvolapalveluja, jatko-opetusta ja laitoshoitoa.

 

Tiedustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä                     (02) 4844 1138                 044 744 1138