Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 11 § 21.5.2018

Olet tässä://Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 11 § 21.5.2018

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 11 § 21.5.2018

Palvelukeskuksen sisävalaistuksen päivitys

Tiedossa olleiden päivitystarpeiden ja työsuojelutarkastuksessa esiin tulleiden korjausmääräysten osalta päätettiin suorittaa rajoitettu hankintamenettely Sähköasennus Jouko Kujala Oy, Sähköasennus ja –suunnittelu P. Rautiainen Oy ja PK Kosken Sähkö Oy:n välillä.

Hankintamenettelyssä asetettiin muutostöiden enimmäishinnaksi 6000 €, joka on talousarvioon em. tarkoitettuun varattu summa. Voittavan tarjouksen valintaperusteeksi asetettiin käyttäjälle ja tilaajalle parhaiten soveltuva ratkaisu, kokonaistaloudellisuutta painottaen.

Valintaryhmänä toimi Hanna Rauhala, Mikko Salmi ja Timo Saksi.

Todettiin saaduiksi kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Tarjouksen jättivät Sähköasennus Jouko Kujala Oy ja Sähköasennus ja –suunnittelu P.Rautiainen Oy.

Valintaryhmä piti yksimielisellä päätöksellään Sähköasennus ja –suunnittelu P.Rautiainen Oy:n tarjousta tilaajalle paremmin soveltuvana.

 

PÄÄTÖS:

Päätän suorittaa edellä selostetun mukaisesti hyväksyä Sähköasennus ja –suunnittelu P.Rautiainen Oy:n antaman tarjouksen palvelukeskuksen sisävalaistuksen päivityksestä hintaan 6000 € alv 0%.

2018-05-25T13:11:48+00:00 25.05.2018 | 13:11|